MENU
__ VIDEO:  Postals de Tardor __
MENU
MENU
els meus canals
Tots els vídeos que tinc penjats a Internet, els pots veure en els meus canals de Youtube i Vimeo
La millor manera de guardar i que es puguin visualitzar els vídeos, és pujar-los a Internet.
Aquí tinc emmagatzemats part dels meus vídeos, per poder-los veure i... criticar.
els meus VIDEOS